FANDOM


Technika ta pozwala na czytanie w umyśle innej osoby.

Użycie

Subtelnie wykonując pieczęcie oczami, użytkownik może zagłębić się w umyśle swojego cel bez zauważenia przez niego. Może być również stosowana na celu, który aktualnie czyta w myślach użytkownika. Użytkownik jest w stanie użyć tej techniki na samym sobie, aby przywrócić lub usunąć informacje w swoim umyśle.

Ciekawostki

  • Mimo, że Kakashi nie był widziany używając jej, Hanare zasugerowała mu użycie go na niej, by sprawdzić czy mówi prawdę.