FANDOM


Pamiętając słowa Jiraiyi o nie zaprzestaniu spełnienia swojej drogi ninja, Naruto tworzy nową odmianę Rasengana, który jest większy od normalnego i znacznie silniejszy. Był on na tyle silny, że Naruto za pomocą ich zniszczył całą twierdzę. Technika ta może być porównywalna z Oodama Rasengan.