FANDOM


Użytkownik tworzy osuwisko ziemi, które szybko zmierza w kierunku przeciwnika.