FANDOM


Technika pozwala użytkownikowi na przywołanie rzeki błota. Do techniki może zostać dodana woda do zwiększania szybkości przepływu i jej mocy.