FANDOM


Użytkownik tworzy dziurę w niebie, z której na przeciwnika spadają ogromne ilości błota, pokrywając go. Następnie używa się Uwolnienia Błyskawicy: Związanie Szesnastu Filarów do stworzenia gigantycznego pieca wokół przeciwnika i Uwolnienie Ognia: Technika Wystrzelonej Ceramiki do podpalenia pieca, doprowadzając do stwardnienia błota i unieruchomienia wroga.