FANDOM


Ta pieczęć jest używana w połączeniu z Formacją Czterech Czarnych Mgieł. Po tym, jak Czwórka Dźwięku pieczętuje osobę w pojemniku, do pieczęci zostaje dodana kolejna warstwa ochronna. By stworzyć tą pieczęć, Sakon pisze inkantacje krwią na papierze pieczętującym, a następnie dołącza to do pojemnika, przed aktywowaniem pieczęci.

Źródła

  1. Drugi Databook, strona 267