FANDOM


Użytkownik wyzwala poryw wiatru, który formuje kilka małych tornad. W połączeniu z Uwolnieniem Ognia: Pędzący Ogień, tworzącym krąg na poziomie ziemi, zostaje stworzony masywny płomienny huragan.