FANDOM


Użytkownik uderza kilka razy wroga, aż wybije go w powietrze wykonując cięcie zmieszane z Uwolnieniem Błyskawicy, a następnie skacze nad oponentem z zadziwiającą prędkością i wybija cel daleko, po czym ostatecznie uderza go pięśćmi naładowanymi Uwolnieniem Błyskawicy w żołądek, powodując upadek na ziemię.