FANDOM


Po wykonaniu niezbędnych pieczęci użytkownik jest w stanie wydmuchać gaz, który w kontakcie z ogniem tworzy dużą kulę ognia. Kagerō użył tej techniki przebrany za Kabuto Yakushiego.