FANDOMBansai

Bansai, Mnich Ninja.

Mnich Ninja (忍僧, Ninsō) jest to shinobi pełniący służbę w Świątyniach Ninja. Podobnie jak w przypadku normalnych mnichów, istnieje kilka poziomów mnichów ninja, takich jak mnich w trakcie szkolenia (修業僧, shugyōsō) i starszy mnich (老僧侶, rōsōryo).