FANDOM


Dzięki swoim umiejętnościom, Nurari ze swojego garnituru może wyodrębnić dziwny płyn i rzucić nim w przeciwnika, w celu ubezwłasnowolnienia go. Może też stworzyć z nich tarcze, aby zatrzymać atakujące pociski.