FANDOM


Użytkownik tworzy kule energii elektrycznej i uwalnia je na wroga. Kiedy wejdą w kontakt z przeciwnikiem, elektryzują go i odrzucają. Technika ta może być stosowana w krótkich odstępach czasu lub można wystrzelić wiele kul naraz.