FANDOM


Użytkownik tworzy pszczeli ul z kamienia. Jest to miejsce, w którym rozwijają się larwy pszczół, które pobierają czakrę.