FANDOM


Technika ta tworzy ogromne ilości piasku, które atakują przeciwnika w postaci fal, tworzą mały "Ocean Piasku". Ponadto użytkownik potrafi manipulować piaskiem. Kiedy użyto techniki można było zauważyć jak bardzo zmienił się krajobraz pod wpływem niej. Technika praktycznie zabija wroga.

Źródła

  1. Drugi Databook, strona 285