FANDOM


Technika ta pozwala użytkownikowi stworzyć wir wodny z wilgoci zawartej w powietrzu. Wir następnie wybucha do góry w postaci fali. Użytkownik może kontrolować kierunek fali.