FANDOM


Ninjutsu obserwacji, pozwalające na swobodne manipulowanie deszczem nasączonym czakrą użytkownika. Deszcz pada z chmury, utworzonej z czakry Paina. Spadające krople deszczu są ściśle powiązane z jego zmysłami. Kiedy deszcz jest zakłócany przez czakrę należącą do kogoś z poza wioski, obecność intruza może być wykryta. Deszcz będzie padał dopóki Pain nie użyje pieczęci, aby go anulować. Pain wywoływał deszcz w każdą niedzielę lub gdy musiał opuścić wioskę.

Źródła

  1. Trzeci Databook, strona 225